Naše nevědomá mysl podléhá nejrůznějším omylům. Jaké to jsou?

Lidský mozek a mysl je velmi složitý systém. Platí přitom, že v každodenním životě mysl každého z nás podléhá nejrůznějším omylům. V tomto článku vám prozradíme několik z nich.

Kognitivní zkreslení

Kognitivní zkreslení je předvídatelné schéma jednání a myšlení, které zpravidla vede k chybným úsudkům. Kognitivní zkreslení člověka vedou ke špatným názorům, úsudkům a chybným volbám. Většina informací, které vyhledáváme, potvrzuje náš názor. Na rozdíl od toho protichůdné názory máme tendenci spíše ignorovat.

TIP: Naučte se techniky neurolingvistického programování, které u nás ovládá jen málokdo. 

Heuristiky

Jako heuristiky se označují mentální zkratky, které urychlují rozhodovací proces v našem mozku. Problém je však následující. V některých případech se díky heuristikám celý rozhodovací proces natolik zrychlí, že zcela zapomeneme na to, co je pro nás opravdu důležité. 

Místo toho, co by bylo nejlogičtější, tak naše mysl zvolí to nejrychlejší řešení ze všech dostupných

Konfirmační zkreslení

Většina lidí se domnívá, že jejich názory jsou výsledkem mnohaletých objektivních zkoumání. Pravdou ovšem zůstává, že naše mysl věnuje pozornost pouze těm informacím, které nás utvrzují v našem přesvědčení. Obecně je pro nás velmi těžké věřit něčemu, co neznáme. 

Tendence k ignoraci náhody

Málokdo si to opravdu uvědomujeme. Ale velmi často hledáme za každou cenu souvislosti, aniž bychom ponechávali význam náhodě. Proč tomu tak je?

Jedním z důvodů je fakt, že se těžko smiřujeme s tím, že nemáme vše pod kontrolou. Také máme tendenci kolem sebe vidět nejrůznější vzorce a schémata. A naše nevědomá mysl proto lační po vysvětlení a vyvození jasného závěru z celé situace.

Lze se zkratkám nějak bránit?

Zkratky naší nevědomé mysli nás doprovází v každodenním životě. A podléháme jim bez výjimky všichni. Jedná se o evoluční dar, který lidem v minulosti pomohl přežít.

Za každé situace však můžeme i nadále přemýšlet, zkoumat a ověřovat si informace i jejich zdroje. 

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.

Podobné články...

Napsat komentář