Jak zvládnout krizi středního věku

Krize středního věku dostihne spoustu lidí. Podle psychologů se za období středního věku označuje období mezi 40. až 65. rokem života. A právě tehdy si mnoho lidí uvědomí, že jejich život je konečný a začne si nastavovat, jak jej chtějí směřovat dál. 

U mužů i žen má odlišný průběh

Krize středního věku mívá u mužů a žen mírně odlišný průběh. Ženy se v tomto období potýkají zejména se změnami týkajícími se nezvratnosti stárnutí jejich těla. Zároveň jim může být nepříjemný neustálý tlak společnosti na kontinuitu jejich výkonu, aniž by měly prostor se pořádně zastavit a nadechnout se. 

Na druhou stranu muži si nejčastěji začnou uvědomovat, že ne všechny své profesní a osobní cíle dokáží během svého života splnit. Často také mívají pocit, že jejich dosavadní život za moc nestál a že jim spousta věcí utekla.

TIP: Absolvujte kurz rozvoje osobnosti a zapracujte na své duševní pohodě. 

Jak se projevuje nezvládnutá krize středního věku

Někteří lidé svou krizi středního věku nezvládnou. Projevovat se to přitom může různě. Velmi obecně bychom mohli říct, že tím pravděpodobně nejviditelnějším projevem nezvládnuté krize středního věku bývá milenecký vztah, který však s sebou zpravidla přináší silnou duševní kocovinu.

Dalším viditelným projevem bývá snaha vypadat a cítit se mladší. Lidé mívají tendenci podstupovat nejrůznější zákroky, rozhodují se pro tetování a podobně. 

Za vnitřní projevy nezvládnuté krize středního věku lze považovat zejména pocity sklíčenosti a strachu z budoucnosti, úzkost a celkovou nepohodu.

Jak krizi středního věku řešit?

Nejprve si uvědomte, že nebýt zcela v pořádku je naprosto v pořádku. K našemu životu neodmyslitelně patří okamžiky štěstí a radosti, ale i hledání a smutku. Nespěchejte na sebe. Snažte se nezbořit všechno, co jste ve svém životě vybudovali. 

Tím, že nahradíte staré novým, jen odmítáte převzít odpovědnost za změnu, kterou mu čas do života neodmyslitelně přináší. 

Pokud se necítíme dobře, máme tendenci fixovat se na myšlenku, že to takto půjde i nadále a že se situace nezlepší. Pravdou ovšem zůstává, že náš život se neustále mění a my se měníme společně s ním. 

Pokuste se proto vnímat se jako osoby, které jsou plně kompetentní ke změně, která je pouze v našich rukách. Uvidíte, že díky tomu se před vámi začnou otevírat nové možnosti, o nichž jste dosud neměli ani tušení. 

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.

Podobné články...

Napsat komentář