Naučte se rozpoznat vnitřní a vnější motivaci

Motivace nás žene kupředu. Dokáže nás přimět k pohybu i do práce. Víte, že existuje takzvaná vnitřní a vnější motivace? A proč je motivace důležitá i pro děti?

Co je motivace

Motivaci bychom mohli přirovnat k motoru, který nás žene v životě žene vpřed. Čím silnější přitom tato motivace je, tím větší množstvím energie nás dokáže nabít. Řídí totiž naše chování a prakticky nás vede k cíli, který jsme si vytyčili. 

Motivace velmi úzce souvisí také s našimi potřebami. Jestliže totiž něco potřebujeme, máme dostatek síly, abychom toho dosáhli. Jestliže ale žádnou takovou potřebu nemáme, motivace se u nás z ničeho nic neobjeví.

TIP: Mají vaše děti nechuť k učení? Zjistěte, jak je motivovat. 

Co je vnější motivace

Vnější motivace vzniká z vnějšího prostředí. To znamená, že za ní stojí někdo nebo něco jiného, než jsme my samotní. U dětí přitom vnější motivace velmi úzce souvisí s výchovou. Uplatňuje se u nich formou odměn a pochval, ale i trestů a zákazů. 

Pokud děti (nebo dospělí) dělají nějaké činnosti s ohledem na vnější motivaci, dělají je pro to, co je čeká. V některých případech se přitom takové motivaci přezdívá metoda cukru a biče

Co je vnitřní motivace

Vnitřní motivace oproti tomu vychází z nás samotných. V takovém případě víme, že to děláme pro sebe a nikdo nám to nemůže jen tak vzít. A v učení to platí o to více. Pokud děti vidí smysl v tom, co se učí, budou se učit samy a s radostí. 

Vzhledem k tomu by se rodiče měli vždy snažit v dětech probudit touhu po poznání a vzdělání. Malé děti mají velké množství energie a snadno se pro něco nadchnou. S přibývajícím věkem však jejich nadšení zpravidla uvadá. 

Více užitečných článků ze světa vzdělávání najdete na www.basic.cz.  

Podobné články...

Napsat komentář