Na co mají nárok poškození dopravní nehodou?

Počty dopravních nehod jsou bohužel stále vysoké. Víte, na co má poškozený dopravní nehodou nárok a jaké náhrady lze po této nešťastné události uplatňovat?

Věcná škoda

Při odškodnění věcné škody se řeší zejména oprava vozidla či likvidace totální škody na vozidle. S tím souvisí big farm fullscreen nebo odškodnění tržního rozdílu hodnoty vozidla před dopravní nehodou a po jeho opravě.

Prostřednictvím odškodnění věcné škody se zároveň může poškozený domáhat náhrady škody na oblečení, mobilním telefonu a dalších věcí, které měl při dopravní nehodě u sebe.

Újma na zdraví

Druhou částí odškodnění dopravní nehody je odškodnění újmy na zdraví. Obvykle se jedná o odškodnění bolesti, nákladů léčení, péče, cestovného a ztížení společenského uplatnění. Do této oblasti rovněž spadá případné odškodnění ušlého výdělku nebo zisku po dopravní nehodě.

Nahlédněte do zákonů

Pokud se chcete v této oblasti opravdu dobře orientovat, lze jen doporučit nahlédnout do hlavních zákonů, podle kterých se při odškodnění dopravních nehod postupuje. Jsou jimi zejména občanský zákoník a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. A podstatná je také Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví v rámci mimosoudního odškodnění bolesti a trvalých zdravotních následků.

Pokud nejste v této oblasti odborník,  může se stát, že budete trochu tápat. Naštěstí však své služby nabízejí specializované advokátní kanceláře, které se odškodněním dopravních nehod zabývají. Veškeré starosti tak můžete přenechat odborníkům.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.

 

Podobné články...

Napsat komentář