Víte, co je náhrada ušlého výdělku a podle čeho se počítá?

Přihodil se vám pracovní úraz a řešíte nyní odškodnění ušlého výdělku? Zjistěte, jak se počítá a jak často se vyplácí.

Co je ušlý výdělek

Pod tímto pojmem se skrývá náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného zaměstnance. Je přitom potřeba jej rozlišovat od takzvané renty, která symbolizuje náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Jak se odškodnění ušlého výdělku počítá

Vypočítat jej můžeme jako rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před pracovním úrazem a příjmem z nemocenských dávek spolu s náhradou mzdy od zaměstnavatele.

Pro odškodnění ušlého výdělku je potřeba vycházet z průměrného výdělku, pro nějž rozhodné období symbolizuje předchozí kalendářní čtvrtletí. Podle zákoníku práce je však možné využít jako rozhodné období předchozí kalendářní rok, a to za předpokladu, že je to pro zaměstnance výhodnější.

Jak často se odškodnění ušlého výdělku vyplácí?

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet odškodnění ušlého výdělku pravidelně jednou měsíčně (pokud není dohodnuto jinak), a to v průběhu celého trvání pracovní neschopnosti.

V praxi se přitom často setkáme s tím, že zaměstnavatel vyžaduje, aby byla k odškodnění ušlého výdělku ukončena pracovní neschopnost související s pracovním úrazem.

Na odškodnění ušlého výdělku má zaměstnanec nárok také při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu totožného pracovního úrazu.

Více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů najdete na webu www.odskodnenizapracovniuraz.cz.

 

Podobné články...

Napsat komentář