Nezaviněná dopravní nehoda: Na jaké odškodnění má poškozený právo?

Utrpěli jste věcnou škodu nebo zranění při dopravní nehodě? A řešíte nyní odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody? Přečtěte si, na co máte nárok.

Jakým zákonem se odškodnění řídí?

Odškodnění z povinného ručení blíže upravuje zejména občanský zákoník a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V trestním nebo přestupkovém řízení se poté řeší otázka toho, kdo dopravní nehodu zavinil.

Pojišťovny žádají rozhodnutí o určení viníka

Pro poskytnutí odškodnění újmy na zdraví pojišťovny velmi často žádají rozhodnutí o určení viníka nehody. V určitých případech však otázka zavinění není pro poškozeného dopravní nehodou podstatná. Na mysli máme typicky situace, kdy je poškozeným spolujezdec řidiče a kdy se vychází z principu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.

Poškozený může žádat několik náhrad

Při zranění utrpěném v souvislosti s dopravní nehodou může poškozený žádat hned několik náhrad. Konkrétně se jedná o:

  • bolestné,
  • trvalé zdravotní následky (odborně ztížení společenského uplatnění),
  • další nemajetkovou újmu,
  • ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti,
  • náklady vzniklé s ohledem na péči o zdraví (nejrůznější medikamenty a náklady péče),
  • náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  • a náhradu za bezplatně poskytované práce.

Je však třeba myslet na to, že poškozený nemůže automaticky uplatňovat všechny výše zmíněné náhrady. Každý případ je totiž posuzován individuálně a poškozený tak může uplatňovat pouze ty náhrady, které jsou u něj přípustné.

Pokud jste nyní v roli poškozeného a řešíte odškodnění dopravní nehody, obraťte se na specializovanou advokátní kancelář. Váš případ individuálně posoudí a pomůže vám vymoct odškodnění, na které máte nárok.

Pro více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod navštivte web www.odskodneninehody.cz.

 

Podobné články...

Napsat komentář