Jaké odškodnění můžete požadovat při dopravní nehodě

Odškodnění bolesti po dopravní nehodě symbolizuje pouze jednu z možných náhrad odškodnění újmy na zdraví, kterou může poškozený u pojišťovny viníka požadovat. Jaké jsou ty další?

Z čeho se skládá náhrada škody na zdraví

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě v sobě zahrnuje především:

  • odškodnění bolesti,
  • odškodnění ztížení společenského uplatnění a případné další nemajetkové újmy,
  • odškodnění ušlého výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti,
  • a odškodnění nákladů léčení, cestovného a péče.

Náhrada ušlého výdělku

Poškozený dopravní nehodou velmi často řeší náhradu ztráty na výdělku po dobu své pracovní neschopnosti. V případě, že existuje souvislost mezi újmou na zdraví utrpěnou dopravní nehodou a poklesem výdělku po skončení pracovní neschopnosti, žádají obvykle poškození náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta).

Náhrada ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění symbolizuje odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě. Hodnotí se přitom u poškozeného zpravidla až po uplynutí jednoho roku od dopravní nehody.

Pro výpočet náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění se vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.

 

Podobné články...

Napsat komentář