3 nejčastější brzdy, které brání vaší spokojenosti

Myslíte si, že existuje něco, co brání vaší spokojenosti a šťastnému životu? V tomto článku se dozvíte 3 nejčastější brzdy, které si možná také nosíte v hlavě. A zjistíte, jak změnit svůj způsob myšlení.

Strach, jak vás budou hodnotit ostatní

Když jsme v dětství říkaly názory, které se ostatním nelíbily, vznikla uvnitř nás samotných tato brzda. V takových chvílích jsme totiž pro rodiče byli příliš malí, drzí nebo neschopní a tato skutečnost se nás bolestivě dotýkala.

V dospělosti se to poté projevuje tak, že máme strach říkat věci, které by se ostatním nemusely líbit. Bojíme se je prezentovat a postavit se za svůj názor.

TIP: Zajímají vás další rady pro osobní rozvoj? Přihlaste se na jeden z prakticky zaměřených kurzů koučinku.

Touha být za „hodného kluka nebo hodnou holku“

Určitě si to ze svého dětství pamatujete. Nebyli jste zrovna hodní a udělali jste věc, která se ostatním nelíbila. To vedlo k tomu, že se na vás rodiče zlobili a vás to pravděpodobně emočně zasahovalo.

A právě tímto způsobem vznikla tato brzda, kvůli které se v dospělosti snažíme nevyčnívat, zbytečně neprovokovat a vždy vyhovět ostatním.

Nutnost vydržet nepříznivé okolnosti za každou cenu

Tato velmi častá brzda vznikla v dětství tehdy, když nám rodiče opakovali, že:

  • jen slaboch se vzdává,
  • když budeme hodně pracovat a dřít, časem se to zlomí,
  • nebo že žena musí všechno vydržet jako kůň.

Kvůli tomuto v dospělosti často setrváváme v neuspokojivých vztazích a zaměstnáních, což se následně podílí na našem horším zdraví a duševním klidu. Čím více energie poté do takového vztahu nebo práce vkládáme, tím hůře se nám opouští nebo mění.

Naučte se změnit své myšlení

Představte si, že půjdete jednoho dne spát a během noci se stane úžasný zázrak. Jako mávnutím kouzelného proutku zmizí všechny vaše vnitřní bloky. Vtip je však v tom, že vy nebudete předem vědět, že se tento zázrak stane.

A nyní se zkuste zamyslet. Podle čeho byste poznali, že k tomuto zázraku došlo? Co se změní? Co uvidí lidé kolem vás, že je s vámi jinak? Jak se budete cítit? A jaké důsledky to bude mít pro vaši budoucnost?

Naše myšlenky mají velkou moc. Dokáží totiž formovat realitu silněji, než se domníváme. Pokud dokážeme změnit své myšlení a slova, dokážeme tím změnit i naši skutečnost, zkušenost a vztahy, kterých jsme součástí.

Další prakticky zaměřené články ze světa osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.

 

Podobné články...

Napsat komentář