Víte, jak se postupuje při výpočtu odškodnění pracovního úrazu?

Při plnění pracovních povinností se někdy zaměstnanci může přihodit úraz. Poškozený následně řeší odškodnění nemajetkové újmy – bolesti a ztížení společenského uplatnění. Víte, na základě čeho se počítá?

Rozhodující jsou body

Odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění (trvalé zdravotní následky) způsobené pracovním úrazem se řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Pro výpočet odškodnění za pracovní úraz se přitom využívá bodové hodnocení utrpěné újmy na zdraví.

Jakou hodnotu má jeden bod?

V současné době je jeden bod ohodnocen 250 Kč. Představte si například, že zaměstnanec při práci utrpí zlomeninu kostrče. Ta je ohodnocena 50 body, a proto částka základního odškodnění bolesti činí 12 500 Kč.

Nebo si představte jiný příklad. Zaměstnanec při vykonávání pracovních povinností utrpí středně těžké poúrazové omezení hybnosti páteře s příznaky kořenového dráždění. To má hodnotu 600 bodů v rámci ztížení společenského uplatnění a základní odškodnění tak bude v tomto případě činit 150 000 Kč.

Výpočet provádí ošetřující lékař

Výpočet bodového hodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění provádí ošetřující lékař daného zaměstnance. V praxi však nastávají někdy situace, kdy lékař do výpočtu zapomene zahrnout třeba body za operační zákroky. A nesprávně provedený výpočet se poté odrazí v krácení odškodnění pro zaměstnance.

Ke správnému výpočtu lze tak doporučit využít služeb odborného znalce z oboru zdravotnictví.

Další informace z oblasti odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.

 

Podobné články...

Napsat komentář