Umíte rozpoznat workoholismus? Naučte se mu předcházet

Workoholismus symbolizuje závislost, která škodí nejen jeho nositelům, ale i těm, kteří s workoholikem přicházejí do kontaktu. Víte, jaké vzorce chování jsou pro takové osoby typické. A zajímá vás, jak takovému přístupu předcházet?

Kdo je workoholik?

V současné době najdeme na světě mnoho lidí, kteří hodně pracují. Jsou neustále zaneprázdnění a nemají prakticky na nic čas. Ale pozor. Ne každý, kdo usilovně pracuje, musí být nutně workoholik.

Jsou totiž lidé, kteří ve svém životě přechodně zintenzivňují své pracovní úsilí. Chtějí totiž dosáhnout nějakého konkrétního cíle, který je posune dál. Typicky se jedná o složení nějaké profesní zkoušky, případně akutní finanční tíseň.

TIP: Zajímá vás, jak rozšířit své komunikační dovednosti? Přihlaste se na prakticky zaměřený kurz Kouč.

Zároveň existují lidé, kteří v práci ve srovnání s ostatními tráví obrovské množství času. Ve své práci spatřují obrovský smysl a naplňuje je natolik, že během ní často ztrácí pojem o uplynulém čase. Takové osoby ovšem na rozdíl od workoholiků umějí vypnout. Žijí naplněný život a s láskou pečují o všechny své vztahy. Workoholici se snaží prostřednictvím práce utéct od sebe samých a od problémů ve svém životě.

Jak se workoholik chová?

Workoholici mají obecně určité zavedené vzorce chování, podle kterých je lze rozeznat. Co přesně je pro ně typické?

Především pro ně práce, úspěch a boj znamená vnitřní nutnost a řadí je na přední příčky v jejich hodnotovém systému. Projevují se také tak, že je ve skutečnosti nezajímají mezilidské vztahy, pokud se nejedná o vztahy pracovní. Mají v sobě mimořádně silný a přitom nepřiznaný pocit, že se musí snažit, aby byli dostateční.

Workoholici obecně vůbec neznají radost z dosaženého cíle. Případně jen v omezeném rozsahu. Nedokáží vypnout a odpočívat a již po chvilce začnou mít pocit, že by měli začít něco dělat.

Od svého okolí nepřijímají žádnou kritiku, která se týká jejich pracovních nebo myšlenkových návyků. Opomíjejí své potřeby a ignorují signály těla. A zároveň u sebe samých žádné problémy s workoholismem nevidí.

Workoholismu můžete předcházet

Neexistuje žádný zaručený návod, díky kterému byste workoholismu mohli zabránit. Níže však najdete několik tipů, které vám mohou pomoct při předcházení většiny problémů.

Zkuste lépe poznat sebe samé, své myšlenky, pocity a záměry. Dopřejte si pravidelný prostor pro to, abyste se nadechli a promysleli si, jak chcete dále postupovat.

Pracujte na budování léčivých mezilidských vztahů. Právě ty jsou tím, co nás drží, povznáší a činí nás spokojenými. Láska nás dokáže naplnit a dát našemu životu smysl.

V neposlední řadě se zkuste sami seberealizovat, a to prostřednictvím zajímavé činnosti, při které budete cítit smysl.

Pro více článků ze světa osobního rozvoje navštivte web www.marketahamrlova.cz.

Podobné články...

Napsat komentář