Odhalte kouzlo NLP. Co se pod touto zkratkou skrývá?

NLP představuje zkratku pro neurolingvistické programování. Zajímá vás, co tato metoda dokáže? Nahlédněte do její historie a současnosti. A poznejte, jaké základní předpoklady pro NLP platí.

Co NLP znamená

V životě činíme nesčetné množství rozhodnutí. Některá si přitom zdlouhavě promýšlíme, u některých naopak ono rozhodnutí ani nezaregistrujeme. Platí, že každý z nás má vědomou kontrolu nad přibližně 5 % toho, co nás ovlivňuje. Zbylých 95 % podnětů, které ovlivňují naše rozhodnutí, pochází z našeho nevědomí.

Jak pomůže NLP? Velmi zjednodušeně můžeme říct, že neurolingvistické programování pomáhá formovat naši cestu způsobem, jakým chceme, aby se ubírala.

V učebnicích bývá NLP nejčastěji definováno jako studie struktury subjektivní zkušenosti. Tato studie se přitom soustřeďuje na vzorce, které se vytváří interakcí mezi mozkem, tělem a jazykem. Z pohledu NLP poté taková interakce může způsobit efektivní, ale i neefektivní chování.

NLP v historii

Neurolingvistické programování bylo původně jako psychoterapeutická metoda vyvinuto v 70. letech 20. století. O její vznik se přitom zasloužili John Grinder a Richard Bandler. Kromě jiného vycházeli ze systémové teorie, kybernetiky, jazykovědy, matematiky, systematické a ericsonovské terapie a pozorování práce jednotlivých odborníků a odbornic.

V současnosti bývá velmi často NLP propojováno s koučovacími technikami. Postupem času se stalo nepostradatelnou součástí výcviku manažerů, obchodníků, terapeutů a mnoha dalších.

NLP a jeho základní předpoklady

Tak jako prakticky vše, i NLP má svá pravidla. Pro alespoň částečnou představu je níže uvedených několik základních předpokladů tohoto směru.

Každý z nás dělá v každém okamžiku našeho života to nejlepší rozhodnutí, jaké právě dokáže. Je třeba věřit v sám sebe. Pokud si budeme říkat, že jsme neschopní, automaticky se tak budeme i chovat.

I pouhé sezení a mlčení představuje způsob komunikace. Nedokážeme nekomunikovat. Pokud nám však někdo nerozumí, je třeba to říct. Pokud chceme někomu druhému něco říct, je třeba to vždy správně formulovat. A uzpůsobit to tak tomu, komu to říkáme, co říkáme a jak to říkáme.

Každý z nás může být tím, kým chce. Ty největší limity existují pouze v naší mysli.

Zajímá vás, jak se naučit NLP? Absolvujte speciální 10měsíční studijní program a získejte hned dvě certifikace.

Podobné články...

Napsat komentář